Пошук

Конкурс посібників v.3
(Оптимізація)

Враховуються властивості
Вибір Ім’я Ваг.
Коеф.
Опт
(max/min)
Способи задання вагових коефіцієнтів
Бальна шкала (10)
Лінгвістична шкала Ранжування
Відповідність проекту підручника навчальній програмі (+)
0.33
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти (+)
0.33
Cтруктурні компоненти проекту підручника (+)
0.33
Система переваг

Вкажіть назву онтології
Каталог онтології